Въведение

  • Настоящият раздел предлага препоръки и указания за редица теми, които ще са полезни при провеждането на заниманията по проекта.
  • Учителите ще имат достъп до информация за педагогическата методология, здраве и безопасност, основни образователни проучвания, включително препратки към литература и интернет страници, местни научни доставчици на оборудване и препоръки за програми за обучение на преподаватели – както на учители, така и на персонала на Ботаническите градини.