Модул 7 Изследване на пчелите

  • Учениците наблюдават как пчели събират мед от растения, за да развият своите умения да правят модели.
  • Те използват вторични данни, за да развият умения за научно изследване.
  • Децата обсъждат заключенията за зависимостта на хората от едрите мъхести пчели за част от храната си и как те могат да помагат на пчелите да опрашват растенията в градината.