Модул 6 Пчелите ‘събират мед’ от цветята

  • „Пчелите събират мед от цветята” е занимание по рисунки на понятия, в което се оценяват конкуриращи се идеи като се обсъждат различни обяснения на видими факти.
  • Учениците решават кой от представените варианти е напълно изчерпателен.
  • Те трябва да подкрепят или да допълнят твърденията върху рисунката и да ги свържат със собствените си наблюдения.