Модул 5 Още жизнени цикли на зеленчуци и Мистерията на морков

  • Това занятие следва жизнените цикли на растения за храна като се ползват факти от първа и втора ръка.
  • Упражнение за идеи и факти оценява дали децата могат да прилагат знанията си за жизнените цикли на зеленчукови растения в ситуации от реалния живот.