Модул 4 Жизнен цикъл на растение

  • Зеленчуците ни предоставят голямо разнообразие от растения, чрез които да научим всички аспекти на жизнените цикли на растенията и те могат да се ядат, като част от обучението.
  • За подреждането на снимките за жизнения цикъл се използва умението разсъждение.