Модул 12 Учените класифицират растенията в ‘семейства’ (в Ботаническа градина)

  • Децата ще посетят Ботаническата градина и ще използват голямото разнообразие от растения / зеленчуци в нея.
  • Ботаническите градини са центрове за класифициране.
  • Децата надграждат върху работата, свършена в училище по време на предхождащите този модул занимания.