Общо въведение

  • Разделът изследва ботаниката в контекст, който е особено важен във всеки учебен план. Тя свързва познанията от реалния живот с аспекти от ботаниката - от поникването и растежа на растенията, до зависимистта на човека от опрашването на растенията от насекоми за производството на плодове. Класифицирането на растенията в семейства подчертава нуждата хората да разпознават ядливите растения, които са здравословна храна и въпросите за запасите ни от храна.
  • Ресурсите тук са насочени към това децата да работят като учени. Децата биват насърчавани да измислят сами въпроси, да откриват доказателства, да отразяват резултати, да използват научен език и да прехвърлят нови знания към ситуации от реалния живот.
  • Темата ‘Храна’ включва 12 модула; един от тях е специално изготвен за Ботаническата градина.