Модул 9 Движение на водата (в Ботаническа градина)

  • Децата научават как се движи водата в растенията и как тя бива пренасяна до листата за фотосинтеза.
  • Те изследват живите растения около себе си, за да открият дали могат да видят тези пътища за транспортиране на водата (проводящи снопчета).
  • Въглехидратите и водата се движат по проводящите снопчета и така преминават в различните части на растението.
  • Най-накрая учениците изготвят своя собствена скица на листо.
  • Най-добре ще е този Модул да се проведе в Ботаническа градина, но и всяка друга естествена среда ще постигне целта.
  • Скиците на листа трябва да се нарисуват вътре.