Модул 8 Скорбяла в листата (в Ботаническа градина)

  • В този Модул децата провеждат различни експерименти и разширяват познанията си за фотосинтезата.
  • Ролята на светлината и хлорофила при протичането на фотосинтезата се изследва в различни експерименти.
  • Този Модул се препоръчва да бъде проведен в Ботаническа градина.
  • Ако ресурсите са налице той може, също така, да бъде проведен и в училището.