Модул 7 Уравнението на фотосинтезата

  • Фотосинтезата е процес, чрез който растенията произвеждат захари и отделят кислород като вторичен продукт.
  • Като използват захарите и малки количества минерали от почвата, растенията оформят всички части на растението, включително: дървесина, стъбла, листа, цветове, семена и корени.
  • В тази част ние обсъждаме с учениците от какво се нуждаят растенията, за да произвеждат захари и кислород.
  • Важно е учениците да направят този Модул преди да продължат с Модули 8 и 9.