Модул 6 Как растат растенията

  • Учениците имат свои идеи за това как функционира светът около тях.
  • Тези идеи могат да са правилни или неправилни.
  • Общо неправилно схващане е, че растенията поемат храната си от почвата.
  • Използвайки въображението си, учениците ще поставят на разискване тази идея.
  • Като обсъдят различни исторически експерименти, децата ще научат, че науката е динамичен процес и че концепциите се променят в светлината на нови доказателства.