Модул 4 Измерване производството на кислород с помощта на водорасли

  • В предишните занимания учениците работиха с информация за циркулацията на въглероден диоксид - кислород и за ролята на растенията като производители на кислород.
  • Следващата задача е да проучим кои фактори ограничават производството на кислород.
  • Учениците използват научни умения за проучване, за да планират експерименти самостоятелно.