Модул 2 Въглероден диоксид в издишан въздух

  • В предишния Модул учениците вече откриха, че въздухът, който те издишват съдържа по-малко кислород от свежия въздух.
  • Със следващите експерименти учениците могат да проверят дали евентуално няма повече въглероден диоксид в издишания въздух като използват индикатор за промяна на цвета.