Модул 10 Преговор – Как растат растенията

  • Този Модул предоставя възможности за преговор и оценяване на наученото.
  • Учениците рисуват „Карти на понятията”, свързани с темата за растежа на растенията.
  • Всички ключови думи и снимки от извършените от учениците експерименти трябва да бъдат наредени по начина, по който те се свързват едни с други.
  • Плакатът, който децата ще направят, може да бъде изложен на видно място.