Общо въведение

  • За разлика от животните, растенията не трябва да се хранят с други организми. Те събират енергия от слънцето и си набавят повечето вещества, необходими им, за да растат сами. Този процес се нарича фотосинтеза и е един от най-важните процеси на Земята. Той поддържа баланса на газовете в атмосферата и е основата на повечето хранителни вериги.
  • Има 5 модула, които посредством поредица от експерименти представят на децата идеята, че ‘въздухът’ се състои от различни газове, ролята на растенията като производители на кислород и тяхната способност да абсорбират въглероден двуокис.
  • Други 5 модула използват резултатите от екпериментите, за да покажат връзката между фотосинтезата и развитието на растенията. Разбирането на тези процеси е особено важно за разбирането на ролята на растетията като основа на повечето хранителни вериги.