Модул 9 Растения в Ботаническа Градина

  • Децата посещават Ботаническа градина, където могат да наблюдават опазванетo на растенията в действие.
  • Тук растенията се култивират ex situ, но растат в подходящи местообитания (било то в пресъздадено местообитание или в естествено дива част на градината).
  • Посещението би следвало да насърчи децата да оценят факта, че животът зависи от растенията.
  • Ще им бъдат показани застрашени видове, медицински растения, селскостопански култури и градински растения, 4 категории растения, често отглеждани в ботаническите градини.
  • Те ще проучат и ще видят някои от продуктите, получавани от тези растения.
  • Използвайки всичко това плюс избрани ‘ключови думи’, те ще подготвят и представят ролева игра или сценка, основаващи се на значението на една от тези растителни категории.