Модул 7 Как семената покълват?

  • Този модул е разделен на три части (7A, 7Б, 7В), което помага на децата да разберат как могат да накарат семената да покълнат.
  • Разделянето на модула опростява техническата последователност и конкретизира материала, необходим във всеки от случаите.
  • Децата подготвят различни опити за покълване в училище, за да изпробват покълването на различни семена.
  • Те също така преговорят кои фактори влияят на растежа на растенията ( виж Опазване на растенията; Модул 2).