Модул 6 Разпръсване на семена

  • В този модул вниманието е насочено върху различните начини, използвани от растенията за разпръсване на семената (например, вятър, животни, вода) и как са свързани разпространението и поникването.
  • Учениците ще трябва да наблюдават различните форми и контури на семената и да правят хипотези за механизма на тяхното разпространение.
  • Те след това ще изготвят прости, забавни модели на база на наблюденията си, като използват предоставените им материали.