Модул 5 Елате го вижте!

  • Като надгражда върху информацията, придобита в предишния модул, класът ще посети място от специален научен интерес, където се знае, че расте видът, избран в предишния модул.
  • По време на излета децата ще използват научни умения, за да оценят разпространението на вида и да съберат информация за популацията и за семена му.