Модул 4 В търсене на застрашени растения

  • Децата ще бъдат поощрени да търсят застрашени растителни видове в околността.
  • Те ще използват различни техники на проучване (например, интервюиране на експерти, справочници, търсене в интернет).
  • Ще се изисква ключова информация за описването на екологията, условията за растеж, нуждите и възможните заплахи за тези растителни видове.
  • Умениeто да се проучва и научното мислене ще са от основно значение.