Модул 2 Растеж на растенията

  • Този модул насърчава учениците да наблюдават околната среда и онези фактори, които влияят на растежа и оцеляването на растенията.
  • Този модул е предназначен да се проведе на открито, ако е възможно на място, близо до училището или до където живеят учениците, така че те да бъдат стимулирани да се съсредоточат върху местни видове.
  • Този модул предоставя основата, на която ще се основават следващите занимания.