Модул 11 Растат млади гидове!

  • Това е модул, подходящ за завършване на проекта.
  • Децата стават гидове в Ботаническа градина на своите родители или приятели и им обясняват опасностите за изчезването на дадени растения и важното значение на опазването на растенията.
  • Те прилагат идеите, научени по време на проекта.
  • Така ще се развият уменията на децата да общуват и да допринасят за повишаване запознатостта на обществеността с тези въпроси.