Модул 10 Нова ски писта?

  • Това занимание надгражда върху вече наученото до сега и поставя децата в ситуация от реалния живот, в която се пресичат опазването на растенията и икономическото развитие.
  • В алпийска обстановка децата играят ролята на граждани в голям ски курорт, в който нови планове за ски писти заплашват район с богато биоразнообразие.
  • В тази ролева игра децата развиват способностите си да обсъждат комплексни проблеми, да преценяват доводи ‘за’ и ‘против’, да вземат решения и вършейки това да приемат, че хората често трябва да правят компромиси.