Модул 1 Речник на растенията

  • Това първо занимание е предназначено да подтикне децата да наблюдават растенията и тяхното разнообразие и да им представи съответните ботанически термини.
  • Всяко дете ще избере свой растителен вид, който да наблюдава и опише.
  • Това ще помогне на децата да оценят нуждата от точна, описателна терминология.
  • Този модул е предназначен да бъде проведен на открито, ако е възможно на място в близост до училищетo или в близост до мястото, където живеят децата, за да се съсредоточат те върху местни видове.