Общо въведение

  • Тази тема представя идеята за изчезването на някои растения като илюстрира заплахите, които застрашават растенията в дивата природа, нуждата от тяхното опазване и различните начини, по които това може да бъде постигнато.
  • Учениците ще видят какво могат да правят учените, за да опазват растения и средата, в която те виреят.
  • Те участват в ролеви игри, игри с вземане на решения и учебни дни, в които те изследват и правят открития, които да ги насърчат да разсъждават за опазването на растенията и да мислят за устойчивото развитие на своята страна.
  • Темата ‘Опазване на растенията’ включва 11 модула, три от които са създадени специално за Ботанически градини.