Модул 5 Изработване на дървесен вид чрез рисунка, апликация и моделиране

  • Чрез изработка на модел на широколистен и иглолистен дървесен вид децата да открият характеристиките, по които се групират дърветата.
  • Този модул може да бъде продължение на Колаж на класа, в който децата вече подробно са се запознали с широколистни видове.