Модул 3 Изработка на хартия

  • Изработка на рециклирана хартия.
  • Целта е учениците да се запознаят със значението на растителността за производство на хартия, да разберат разликата между производство и рециклиране.
  • В дискусия децата да помислят за възможностите за рециклиране и екологичната полза от това.