Модул 2 Наблюдение в Ботаническа градина – изследване различни местообитания и изработване на дървен музикален инструмент

  • В края на пролетта или началото на есента децата разглеждат в Ботаническата градина растенията в местообитания, близки до естествените им.
  • Учениците изработват музикални инструменти от различни растителни видове.